Ovlašćeni sudski tumač za slovenački jezik!

Pružamo usluge usmenog i pismenog prevoda sa overom sudskog tumača za slovenački jezik. Naš sudski tumač za slovenački jezik je ovlašćen za overu svih vrsta dokumenata i tekstova, zato nam na prevod nam možete dostaviti bilo koju ispravu ili tekst za koji vam je potreban prevod sa overom. Prevodimo sve vrste dokumenata – ličnu i obrazovnu dokumentaciju, pravnu, sudsku, finansijsku, medicinsku, projektnu, tehničku dokumentaciju i dokumentaciju za tender. U našoj prevodilačkoj agenciji možete naručiti i usluge usmenog prevođenja, za sve vrste događaja za koje se zahteva prisustvo ovlašćenog sudskog tumača za slovenački jezik.

Ko je ovlašćeni sudski tumač za slovenački jezik?

Da bi prevod sa overom bio prihvaćen, prevod mora da pripremi ovlašćeni sudski tumač za slovenački jezik, jer svaki prevod sa overom mora da sadrži određene obavezne elemente zvaničnog prevoda, poput broja rešenja o postavljenju za sudskog tumača za slovenački jezik, datuma sačinjavanja prevoda, zavodnog broja, klauzule kojom sudski tumač za slovenački jezik izjavljuje da je prevod dosledan izvornom dokumentu i naravno  okrugli pečat sa imenom i prezimenom sudskog tumača za slovenački jezik. Budući da je sudski tumač za slovenački jezik poznavalac jezika na najvišem nivou podrazumeva se da prevod mora da bude besprekoran. Samo sudski tumač za slovenački jezik koji je postavljen za sudskog tumača za slovenački jezik od strane nadležnog organa u zemlji je ovlašćen za overu prevoda sa ili na slovenački jezik.

Naš sudski tumač za slovenački jezik je postavljen za sudskog tumača za slovenački jezik od strane nadležnih organa u Srbiji. Poseduje Rešenje o imeonovanju za sudskog tumača za slovenački jezik i pečat kojim može da overava sve vrste prevoda.

Usluge prevođenja pružamo pravnim i fizičkim licima

Saradnju smo ostvarili sa mnogim pravnim i fizičkim licima i ponosni smo na našu zavidnu referentnu listu klijenata. Navodimo samo neke od pravnih lica i njihove komentare o saradnji sa nama: Livnica Kikinda (Cimos grupa), Petrol, Ilirika, Daibau, Iglu Šport, Perutnina Ptuj, Eagle Express, Inspharma S d.o.o. , Analyses Laboratory Equipment, Beko, Eco Design Studio Group, Wake up Film, Real Choice, C.E.S Group, Bluee Print, Eurolab International Group, Hanna Isntruments, Luj M Trans i mnogi drugi.

  • “ Hvala Vam mnogo veoma smo zadovoljni sa prevodom!” (Perutnina Ptuj Topiko d.o.o.)
  • “Hvala vam najlepše. Brzi i profesionalni kao i uvek, divno je sarađivati sa vama!” (Eagle Express d.o.o)
  • “Vrlo sam zadovoljan. Naša terminologija je dosta specifična i znam da prevodiocima nije bilo lako ali su uradili odličan posao.”  (Inspharma S d.o.o.) 

 

Overa kopija dokumenata i legalizacija dokumenata

Svaki overeni prevod se spaja sa dokumentom koji se prevodi. Način spajanja zavisi od zahteva nadležnih organa kojima predajete prevod. Prevod se može spojiti sa originalnim dokumentom ili njegovom kopijom. U najvećem broju slučajeva prevod se spaja s kopijom dokumenta. Ako se prevod spaja s kopijom dokumenta, proverite i da li je potrebno kopiju prethodno overiti kod javnog beležnika.

U slučaju da je potrebno da apostilirate dokumenta, potrebno je da se za Apostil pečat obratite osnovnom sudu na teritoriji opštine na kojoj je dokument izdat. Na apostiliranje nosite originalna dokumenta jer se pečat stavlja na poleđinu originalnog dokumenta, nikako na kopiju. Tek onda nosite apostilirane originale na overu kopije kod javnog bleženika, ako su vam potrebne overene kopije dokumenata za spajanje sa prevodom. U slučaju da kopije dokumenata nije potrebno overavati kod javnog beležnika mi ćemo napraviti kopije radi spajanja sa prevodom.

Ako se nalazite van Beograda, dokumentaciju nam možete poslati na prevod elektronskim putem na našu e-mail adresu ili brzom poštom.

Pružamo usluge prevoda i na druge strane jezike. Za više informacija pogledajte stranicu Sudski tumači za preko 30 svetskih jezika >> na sajtu www.globaltranslationhouse.com.

USMENI PREVODI – SUDSKI TUMAČ ZA SLOVENAČKI JEZIK

Organizujemo izlazak na teren sudskog tumača za slovenački jezik, kada se zahteva njegovo prisustvo na razgovorima u ambasadi, pri notarskim overama, u sudu ili na venčanju.

PRIJEM DOKUMENTACIJE NA PREVOD

Dokumentaciju koju treba da prevede i overi svojim pečatom sudski tumač za slovenački jezik nam možete dostaviti na nekoliko načina; možete nas posetiti u našim prostorijama i predati dokumenta lično na prevođenje, poslati brzom poštom ili elektronskim putem na našu e-mail adresu. Pre donošenja ili slanja dokumentacije možete nam se obratiti radi procene obima teksta i utvrđivanja optimalnog roka za prevod. Optimalni rok za prevod je preduslov za pripremu kvalitetnog i besprekornog prevoda, zato s prevodom ne treba žuriti. Naš cilj je isti kao i Vaš, isporuka kvalitetnog prevoda! Poželjno je da nam donesete ili pošaljete skenirani original na uvid, ako ga posedujete. Sudski tumač za slovenački jezik ima zakonsko pravo da uporedi prevod sa originalom pre nego što ga overi.

PREUZIMANJE PREVODA

Po završetku prevođenja, overeni prevod preuzimate u našim prostorijama, u slučaju da Vam je dovoljna i elektronska verzija, prevod možemo skenirati i poslati na Vaš mejl. Prevode šaljemo i po našem kuriru ili brzom poštom na adresu koju nam dostavite (bilo koji grad u Srbiji). Cena ove usluge su troškovi slanja brzom poštom (350,00 RSD).

CENOVNIK

Cene se odnose na jednu prevodilačku stranicu, koja sadrži 1800 karaktera sa razmacima. Najmanja jedinica obračuna je jedna prevodilačka stranica.

Cene prevoda sa overom sudskog tumača za slovenački jezik

Plaćanje

Sudski tumač za slovenački jezik za tačnost izvršenog prevoda garantuju svojim potpisom i pečatom. Pečat sudskog tumača je okruglog oblika, sadrži podatke poput imena i prezimena tumača, mesto postavljenja i jezik za koji je imenovan.

 

Sudski prevodilac za slovenački jezik je nov naziv za sudskog tumača. Dakle sudski tumač za slovenački jezik je isto što i sudski prevodilac za slovenački jezik.

 

Korisni linkovi

 

Informacije o pripremi dokumentacije za prevod na stranici Najčešća pitanja >>

Informacije vezano za turističku ponudu Slovenije – na stranici O Sloveniji ili na zvaničnom sajtu turističke organizacije Slovenije www.slovenia.info/sl

Ambasada Slovenije u Srbiji – www.belgrade.embassy.si

Besplatno online učenje početnog nivoa slovenačkog jezika, za sve one koji govore engleski jezik na web stranici www.slonline.si/sl/

Na našoj stranici možete u svakom trenutku preuzeti besplatan mini turistički rečnik. Rečnik se nalazi na levoj strani, odmah iznad fotografije sa kontakt podacima.

Zašto izabrati nas

Uvek smo tu da vam pružimo besplatan savet i besplatnu procenu za prevod i uvek ćemo završiti projekat koji ste nam poverili.
Naše cene prilagođene su aktuelnoj ekonomskoj situaciji, a ne evropskim standardima u prevodilaštvu. Odobravamo poust za prevode koje treba da overi sudski tumač za slovenački jezik, koji sadrže više od 20 prevodilačkih stranica.
Ako niste u prilici da preuzmete prevod u našim prostorijama, organizovaćemo isporuku prevoda po kuriru na vašu adresu o našem trošku, za sve prevode preko tri i više prevodilačkih stranica.

    Obratite nam se!