“Svi zahtevi koji se pred prevodioca postavljaju su važni ali je jedan najvažniji – preneti misao koja je izražena u izvornom štivu jer prevođenje je jedna od najopasnijih kritika ljudske misli.” Naime, ako misli u tekstu nema, onda se takav tekst ne može prevesti.”

Eugen Verber

Usmeno prevođenje

Obezbeđujemo profesionalne prevodioce za slovenački jezik za sve vrste događaja, za koje je potreban usmeni prevod sa ili na slovenački jezik.

 
Nudimo vam usluge:

 
Pošaljite nam informacije u nastavku i veoma brzo ćemo odgovoriti na Vaš upit:

Simultano prevođenje

Simultano prevođenja se najčešće koristi na velikim skupovima ili konferencijama.
 
Ovaj vid prevoda se većinom radi u paru, gde se prevodioci smenjuju na svakih dvadeset minuta, zbog velikog mentalnog napora i da bi pre svega ostali maksimalno koncentrisani. U jednoj prevodilačkoj kabini se zato uvek nalaze najmanje dva prevodioca.
 
Radni dan prevodioca može najduže da traje od šest do osam sati. Za to vreme prevodilac ima pravo na dve pauze u trajanju od 15 minuta i jednu veću pauzu za ručak.
 
Da bi prevođenje bilo uspešno neophodno je da se prevodioci unapred pripreme za prevođenje, zato je neophodno da se nedelju dana unapred dostave svi potrebni materijali, kako bi se prevodioci što kvalitetnije pripremili za simultano prevođenje.
 
 

Konsekutivno prevođenje

 
U slučaju manjih poslovnih skupova, seminara i prezentacija biće Vam potreban prevodilac za konsekutivno prevođenje

Za ovu vrstu prevođenja oprema obično nije potrebna. U slučaju dnevnog angažmana ili višednevnog angažmana potrebna su dva prevodioca.
 

blank

Oprema za simultano prevođenje

Oprema zavisi od vrste skupa koji organizujete.
 
Može da uključi:

Opremu postavljaju iskusni tehničari koji prate događaj i nadgledaju opremu od početka do kraja događaja.
 
Za ponudu iznajmljivanja opreme i angažovanja tehničara pošaljite nam sledeće podatke: